Nyheter

Motioner till årsmöte 2019

Skrivet av webmaster on december 14, 2018

Motioner till årsmöte 2019

BK Färingarnas årsmöte kommer att hållas under februari månad 2019. Plats och lokal
kommer att meddelas så snart bokningen är bekräftad..

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senaste 181231 och måste uppfylla
nedanstående:

- endast huvudmedlem kan lämna in motion
- skall vara skriftlig (brev eller mail)
- underskrift och gärna mobilnummer
- motionären förväntas närvara på mötet

Motionerna mailas till info(at)bkfaringarna.org eller lämnas i brevlådan i hamnen. Man kan
naturligtvis också skicka brev till:

BK Färingarna
Box 57
179 03  Stenhamra