Nyheter

Ta bort/Sjösätt din båt innan 15e juni!

Skrivet av webmaster on maj 22, 2019

Enligt klubbens ordningsregler får man EJ ha sin båt kvar på hamnplan efter 15e juni. Båtar som ligger kvar hindrar skötseln av hamnplan.

Läs mera i ordningsreglerna under rubriken "Uppläggningsplats":

http://www.bkfaringarna.org/files/2915/5367/2898/Ordningsbestammelser__Original_190327.pdf

Om du inte ansökt om och beviljats dispens kommer du att debiteras den avgift som beslutades
av årsmötet 2018. Avgiften baseras på din ordinarie avgift. Läs mer under rubriken "Avgifter för 
båt på hamnplan":

http://www.bkfaringarna.org/index.php/medle/avgifter/