Nyheter

Årsmöte 2024

Skrivet av webmaster on december 11, 2023

Boka in BK Färingarnas årsmöte redan nu!

När: Torsdag 22 februari, kl. 19.00
Var: Svenska kyrkan Färingsö församling, Herman Palms plan 4A, Stenhamra

Motioner

För att en motion skall vara giltig krävs nedanstående:

  • Måste lämnas in av huvudmedlem.
  • Läggas i brevlådan i hamnen eller mejlas till BKF senast 31 december 2023.
  • Motioner som läggs i brevlådan skall vara undertecknade tillsammans med ett namnförtydligande.
  • Mejlar du in din motion skall det i mejlet klart och tydligt framgå vem du är.
  • Du som skrivit motionen förväntas närvara på årsmötet.

Uppfylls inte ovanstående kriterier är motionen inte giltig och kommer inte att behandlas.

Övrigt

  • Den formella kallelsen inklusive årsmöteshandlingar kommer att skickas ut ca 3 v innan mötet.
  • På möte kommer det att serveras kaffe till självkostnadspris. Eventuellt överskott kommer (som vanligt) att skänkas till Sjöräddningssällskapet.

Välkomna! 

Styrelsen