Avgifter

Verksamhetsåret 2018

Brygg- och uppläggningsplats (årsavgift, medlemskap obligatoriskt)  
Båtbredd  
upp till 2 m 2 000 kr
2,0 - 2,5 m 2 500 kr
2,5 - 3,0 m 3 000 kr
3,0 - 3,5 m 3 500 kr
över 3,5 m 4 000 kr
Endast uppläggningsplats (Vinterliggare)  
Efter tillgång, medlemskap krävs och innefattar nattvakt. 75 % av ovanstående
   

Avgifter för båt på hamnplan – NY AVGIFT

Enligt BKFs ordningsbestämmelser får båtar på vagga, bockar eller liknande, inte ligga på hamnplan mellan 15:e maj till 15:e september. För båt på trailer gäller 15:e juni till 15:e september. Med trailerbåt avses på som sjösätts på rampen och inte behöver hanteras med kran. 

Om synnerliga skäl föreligger att inte kunna sjösätta kan dispens beviljas. Ansökan om dispens skall göras skriftligt till hamnchefen i god tid innan ovanstående datum. Ansökan behandlas av styrelsen. Avslag/bifall kommuniceras skriftlligt till berörd medlem.

Avgiften för båt kvar på hamnplan fastställdes på årsmötet 2018 och baseras på den årliga brygg/uppläggningsavgiften. Första året som båten ligger kvar på hamnplan debiteras en extra årsavgift , andra året debiteras två extra årsavgifter,  tredje året är det fyra extra avgifter. Den ordinarie avgiften debiteras givetvis på samma sätt som vanligt.

Exempel:

Din båt är 2,5-3,0 m bred och du betalar 3000:-/år för brygg- och uppläggningsplats. Om din båt blir kvar på hamnplan efter ovanstående datum kommer du att debiteras ytterligare:

År 1: 3000:- extra, totalt 6000:- 

År 2: 6000:- extra, totalt 9000:- 

År 3: 12000:- extra, totalt 15000:-

 

 

 

 

 

 

 

Övriga avgifter  

Inträdesavgift (engångsavgift)
 vuxen
 junior (under 19 år)


2 000 kr
500 kr

Medlemsavgift (årsavgift) - grundpris

250 kr

Årlig avgift (förutom medlemsavgift) för medlem med brygg- eller vinterplats

400 kr

Årlig avgift (förutom medlemsavgift) för medlem med nyckel, som ej har brygg- eller vinterplats (tillgång till ramp, miljöstation och klubbhus) 

1 000 kr

Familjemedlem, BKFs försäkring på hamnplan gäller

ingen avgift

Tillträde bryggplats (engångsavgift)

1 000 kr

Utebliven vaktgång
 första gången
 andra gången inom fem år


2 000 kr
4 000 kr

Utebliven arbetsplikt

500 kr

Påminnelseavgift vid försenad betalning

100 kr
Depositionsavgift nyckel  

Avgiften betalas via swish eller direkt till BKFs bankgiro.  Medlem som inte har sommar/vinterplats skall även betala en årlig avgift på 1000:-, enligt ovan. När avgifterna är betalada kontakta nyckelansvarig Staffan Bengtsson

400 kr

Exempel: Ny vuxen medlem betalar 2250:- vid inträde. Årlig avgift för medlem med nyckel 1250:-

 
Notera! Avgifterna har fastställts på årsmötet. Avisering av avgifter sker årligen i mars/april. Avgifter skall vara betalada innan sjösättning/upptagning. Erlagda avgifter återbetalas ej.