Avgifter

Verksamhetsåret 2018

Brygg- och uppläggningsplats (årsavgift, medlemskap obligatoriskt)  
Båtbredd  
upp till 2 m 2 400 kr
2,0 - 2,5 m 2 900 kr
2,5 - 3,0 m 3 400 kr
3,0 - 3,5 m 3 900 kr
över 3,5 m 4 400 kr
Endast uppläggningsplats (Vinterliggare)  
Efter tillgång. Medlemskap krävs och innefattar nattvakt. 75 % av ovanstående

I ovanstående avgifter ingår den fasta avgift på 400:- som beslutades på årsmötet 2017. Avgiften tillkom för att bidra till finansieringen av markköpet och gäller tillsvidare.

 

Avgift för båt på hamnplan

Enligt BKFs ordningsbestämmelser får inga båtar ligga på hamnplan under perioden 15:e juni - 15:e september. Båtar på hamnplan försvårar avsevärt det löpande underhållet vilket gör att området växer igen.

Om synnerliga skäl föreligger att inte kunna sjösätta kan dispens beviljas. Ansökan om dispens skall göras skriftligt till hamnchefen i god tid innan ovanstående datum. Ansökan behandlas av styrelsen. Avslag/bifall kommuniceras skriftlligt till berörd medlem.

Avgiften för båt kvar på hamnplan fastställdes på årsmötet 2018 och baseras på den årliga brygg/uppläggningsavgiften. Första året som båten ligger kvar på hamnplan debiteras en extra årsavgift , andra året debiteras två extra årsavgifter,  tredje året debiteras fyra extra avgifter. Den ordinarie avgiften debiteras givetvis på samma sätt som vanligt.

Exempel:

Din båt är 2,5-3,0 m bred och du betalar 3400:-/år för brygg- och uppläggningsplats. Om din båt blir kvar på hamnplan efter ovanstående datum kommer du att debiteras ytterligare:

År 1: 3400:- extra, totalt 6800:- 

År 2: 6800:- extra, totalt 10200:-

År 3: 13600:- extra, totalt 23 800:-

 

 

 

 

 

 

 

Övriga avgifter  

Inträdesavgift (engångsavgift)
 vuxen
 junior (under 19 år)


2 000 kr
500 kr

Medlemsavgift (årsavgift) - grundpris

250 kr

Årlig avgift (förutom medlemsavgift) för medlem med nyckel, som ej har brygg- eller vinterplats (tillgång till bom, ramp, miljöstation och klubbhus) 

1 000 kr

Familjemedlem, BKFs försäkring på hamnplan gäller

ingen avgift

Tillträde bryggplats (engångsavgift)

1 000 kr

Utebliven vaktgång
 första gången
 andra gången inom fem år
 tredje gången inom fem år blir du av med båtplatsen

2 000 kr
4 000 kr

Utebliven arbetsplikt

500 kr

Påminnelseavgift vid försenad betalning

100 kr
Depositionsavgift inpasseringsbricka/"tagg"  

Avgiften betalas via swish eller direkt till BKFs bankgiro.  Medlem som inte har sommar/vinterplats debiteras en årlig avgift på 1000:-, enligt ovan. När avgifterna är betalda kontakta ansvarig (se under kontakter) för utkvittering.

400 kr

Exempel: Ny vuxen medlem betalar 2250:- vid inträde. Årlig avgift för medlem med nyckel 1250:-

 
Notera! Avgifterna har fastställts på årsmötet. Avisering av avgifter sker årligen i mars/april. Avgifter skall vara betalada innan sjösättning/upptagning. Erlagda avgifter återbetalas ej.