Avgifter

Verksamhetsåret 2018

Brygg- och uppläggningsplats (årsavgift, medlemskap obligatoriskt)  
Båtbredd  
upp till 2 m 2 000 kr
2,0 - 2,5 m 2 500 kr
2,5 - 3,0 m 3 000 kr
3,0 - 3,5 m 3 500 kr
över 3,5 m 4 000 kr
Endast uppläggningsplats (Vinterliggare)  
Efter tillgång, medlemskap krävs och innefattar nattvakt. 75 % av ovanstående
   
Övriga avgifter  

Inträdesavgift (engångsavgift)
 vuxen
 junior (under 19 år)


2 000 kr
500 kr

Medlemsavgift (årsavgift) - grundpris

250 kr

Årlig avgift (förutom medlemsavgift) för medlem med brygg- eller vinterplats

400 kr

Årlig avgift (förutom medlemsavgift) för medlem med nyckel, som ej har brygg- eller vinterplats (tillgång till ramp, miljöstation och klubbhus) 

1 000 kr

Familjemedlem, BKFs försäkring på hamnplan gäller

ingen avgift

Tillträde bryggplats (engångsavgift)

1 000 kr

Utebliven vaktgång
 första gången
 andra gången inom fem år


2 000 kr
4 000 kr

Utebliven arbetsplikt

500 kr

Påminnelseavgift vid försenad betalning

100 kr
Depositionsavgift nyckel  

Avgiften betalas via swish eller direkt till BKFs bankgiro.  Medlem som inte har sommar/vinterplats skall även betala en årlig avgift på 1000:-, enligt ovan. När avgifterna är betalada kontakta nyckelansvarig Staffan Bengtsson

400 kr
   

Exempel: Ny vuxen medlem betalar 2250:- vid inträde. Årlig avgift för medlem med nyckel 1250:-

 
Notera! Avgifterna har fastställts på årsmötet. Avisering av avgifter sker årligen i mars. Betalada avgifter återbetalas ej.