Ny medlem

Intresserad av att bli medlem?

För att få båtplats måste du vara medlem i klubben. Styrelsen väljer in dig som medlem efter det att du ansökt om medlemskap på blankett som du finner här till höger och betalat inträdes- och medlemsavgift. Betala till klubbens Bankgiro 864-2555 och ange som referens ditt namn och telefonnummer. Det finns tre medlemskategorier: enskild vuxen medlem (huvudmedlem), enskild ungdomsmedlem och familjemedlem. Familjemedlemskap är knutet till en huvudmedlem och är avgiftsfritt. Mer information om de olika medlemskapen finns i stadgarna. Medlemskap är personligt.

Klubben är en ideell förening, vilket förutsätter medlemmarnas arbetsinsats. I gengäld kan kostnaderna hållas låga. Notera alltså att klubben inte är en kommersiell marina. Vi vill inte att du betraktar klubben som en båtparkeringsplats. Vi förutsätter att du deltar i skötsel och klubbaktiviteter.

När du som sökt enskilt medlemskap valts in får du ett brev där bland annat ditt medlemsnummer framgår. Medlemsnumret anger den turordning som gäller för tilldelning av bryggplats i klubbhamnen i Törnbyviken. Ansökan om bryggplats kan göras först när du tilldelats ett medlemsnummer.

För enskild klubbmedlem ingår en prenumeration på tidningen Båtliv.

Information om klubbaktiviteter och annat av intresse får du här på klubbens hemsida och genom medlemsbladet BKF-nytt.

För säkerheten i hamnen har klubben beslutat att medlemmar som har bryggplats ska gå vakt.

Finns ledig båtplats?

Hamnen är i det närmaste fullbelagd. Det finns en mindre kö till vissa båtplatser. Eftersom det normalt sker en viss omsättning under året brukar det bli några enstaka lediga bryggplatser. Tilldelning görs efter hur länge man varit klubbmedlem och vilka platser som blir lediga.

Alla frågor angående brygg- och uppläggningsplatser besvaras hamnchefen. Kontaktinformation finns under "Kontakt" i huvudmenyn ovan.

Organisationsanslutning, deltagande och stöd

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU) och Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF). Klubben deltar också i Ekerö Båtråd, som består av representanter från kommunen och 13 båtklubbar inom Ekerö kommun samt polis och sjöräddning.

Sjöräddningssällskapets station på Munsö får ett årligt bidrag från klubbens medlemmar.