Bryggplats och uppläggningsplats

Information

Gör anmälan

  • om du vill ha ny bryggplats
  • om du vill byta befintlig bryggplats till större eller mindre
  • om du bytt båt (även om du inte byter plats)
  • om du vill ha enbart uppläggnings- eller trailerplats. 

OBS! Du som tidigare ansökt men inte fått bryggplats måste för varje år förnya din anmälan.

Följande förutsättningar gäller för att gå in i den årliga bryggplatskön: 

  • medlemskap i klubben
  • alla avgifter till klubben ska vara betalda
  • anmälan på fastställd avtalsblankett ska vara hamnchefen tillhanda senast den 31 mars.

Efter den 31 mars sammanställs en kölista baserad på ursprunglig inträdesdag i klubben, varefter fördelning av lediga bryggplatser sker före vårens första sjösättning. Fördelade platser anslås i klubbhuset och på medlemssidorna.

Vid tillträde till plats ska

  • ägandeskap styrkas
  • båten vara försäkrad
  • platsen tillträdas senast den 1 juli såvida inte annat överenskommits.

Vid tilldelning av båtplats debiteras tillträdesavgift och båtplatsavgift.

Om du vill säga upp befintlig plats för sommaren eller längre tid kontaktar du hamnchefen.

Blankett finner du till höger.   

Uppläggning

Klubben använder sig av speciella traktordragna transportvagnar och därtill anpassade stålvaggor. Båtägaren ska hålla med godtagbar stålvagga. Vaggan måste ha en viss konstruktion och hålla vissa mått. Vagga och pallmaterial beskrivs i BKFs ordningsregler.

Kontakta hamnchefen om du har frågor.

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut båtplatsen i andra hand, då detta sätter kösystemet ur spel. Om du inte behöver din plats under en tid ska du meddela hamnchefen. När du sedan vill ha båtplats igen hamnar du först i kön. Om du trots allt hyr ut din plats riskerar du att hamna sist i kön eller uteslutas ur klubben.

Kontakta hamnchefen om du har frågor.

Uppsägning

Vill du säga upp din båtplats finns länk ovan till höger.

Ansökan

Till höger finner a/byta båtdu blankett för ansökan om eller ändring av bryggplats samt om du bytt båt. Blanketten utgör också ett avtal för bryggplats och uppläggningsplats. Skicka blanketten i 2 exemplar till BK Färingarna/Hamnchef, Box 57, 179 03 Stenhamra.