Nyheter

Båtar på hamnplan

Skrivet av webmaster on juni 7, 2023

Hej alla!

Som ni säkert redan vet så är det inte tillåtet att ha sin båt parkerad på hamnplan under
perioden 15 juni till 15 september. 

Om du har starka skäl att inte sjösätta så kan du ansöka om dispens. Så här står det i BKFs
ordningsregler:

"Båt inte får förvaras på hamnplan under perioden 15 juni – 15 september. Om synnerliga
skäl föreligger att inte kunna sjösätta kan dispens beviljas. Ansökan om dispens skall göras
skriftligt till hamnchefen i god tid innan ovanstående datum. Ansökan behandlas av styrelsen.
Avslag/bifall kommuniceras skriftligt till berörd medlem."

Om din båt stårt kvar på hamnplan utan ett skriftligt godkännande från styrelsen så kommer 
du att debiteras enligt gällande taxa. Vilka belopp som gäller hittar du under Medlem/Avgifter
på hemsidan.

Styrelsen