Blog Archives

Search Blog

XRF-mätning av båtbotten!

XRF är en metod som mäter metaller och därmed gifthalten i bottenfärg. Måtningarna kommer att utföras på utvalda båtar och resultatet kommer att meddelas ägaren. Om mätningarna… http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/xrf-matning-av-batbotten/

Trailers på hamnplan!

Du som har en trailer stående på hamnplan måste ovillkorligen se till att den är märkt med namn och telefonnummer. Märkning är nödvändig för att BKF, vid behov, snabbt skall kunna… http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/trailers-pa-hamnplan/

Vill du få din båt blästrad inför säsongen 2022?

Om du vill få din båt blästrad inför säsongen 2022 så kontakta Anders Nobinder på SMS, 070 279 48 90 senast söndag 7 november.  Förhoppningen är att få StorStockholms Blästring… http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/vill-du-fa-din-bat-blastrad-infor-sasongen-2022/