Blog Archives

Search Blog

Årsmötesprotokoll 2023

Protokollet från årsmötet ligger nu på hemsidan. Logga in på medlemssidorna  och klicka på "Prokoll". Inloggning är som vanligt användare/passord, bkf/snuva. http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/arsmotesprotokoll-2023/