Blog Archives

Search Blog

El i hamnen

El i hamnen För att hålla elkostnaderna nere under vinterna har styrelsen beslutat att nedanstående punkter gäller för vintern 2023/24. Om du vill ha el inkopplat längre än en … http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/el-i-hamnen/