Blog Archives

Search Blog

Vill du bli medlem i BK Färingarna?

För att bli medlem i BK Färingarna måste man deltaga på ett obligatoriskt informationsmöte. För att bli kallad till mötet måste du som vill bli medlem fylla i din medlemsansökan, … http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/vill-du-bli-medlem-i-bk-faringarna/

Kräftskiva lördag 26 augusti

Lördag 26 augusti är det kräftskiva i anslutning till klubbhuset i hamnen. Innan kräftskivan har vi den traditionella jollekappseglingen mellan motorbåtsinnehavare och seglare… http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/kraftskiva-lordag-26-augusti/

Båtar på hamnplan

Hej alla! Som ni säkert redan vet så är det inte tillåtet att ha sin båt parkerad på hamnplan under perioden 15 juni till 15 september.  Om du har starka skäl att inte sjösä… http://www.bkfaringarna.org/index.php/blog/batar-pa-hamnplan/